Złóż wniosek o dofinansowanie i stwórz mikroprzedsiębiorstwo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że  do 14 sierpnia jest możliwość składania wniosków, za pośrednictwem  o Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Będzie ona udzielana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski należy składać w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:   329 325,00 zł

Wymagana minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru przez LGD: 8  pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dokumenty potrzebne do przyznania pomocy znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.armir.gov.pl

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie: 607 745 091 i 56 610 80 17.