Nadzwyczajne czasy, nadzwyczajne działania [FELIETON]

Rosyjska inwazja na Ukrainę była ekonomicznym „czarnym łabędziem”, który przemodelował nasze życie gospodarcze. Kryzys energetyczny stał się dotkliwy dla całej gospodarki. Miało to wpływ na polskie rolnictwo. Jednym z czynników, które łagodziły wpływ złych okoliczności, były sprawnie przygotowane instrumenty pomocowe. Pomoc będzie cechować działania organów również w 2023 r.

Od 18 stycznia hodowcy mogą ubiegać się o „Wsparcie dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Beneficjent może prowadzić hodowlę samodzielnie lub z małżonkiem. Może ubiegać się o wsparcie, jeśli do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru choć 10 świń urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i do 18 stycznia 2023 r. zgłosił oznakowanie minimum jednej świni, która urodziła się po 1 kwietnia 2022 r. Tyle, jeśli chodzi o cezury czasowe. A warunki dodatkowe? Wystarczy spełnić jeden z warunków: beneficjent prowadzi produkcję ekologiczną, otrzymał pomoc w ramach „Działania rolno-środowisko-klimatycznego” na podstawie wniosku z 2021 r. i taki wniosek złożył w 2022 r., otrzymał płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożył go również w 2022 r., zrealizował inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, zrealizował operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych”, działał w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, wytwarza w swoim gospodarstwie energię z odnawialnego źródła lub zrealizował w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego.

REKLAMA