Toruński system ciepłowniczy – przykład dla innych miast

Stabilizacja rynku dostaw ciepła w Toruniu w perspektywie długoterminowej.

PGE Toruń od lat dostarcza mieszkańcom miasta energię cieplną. Należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE  czynnie uczestniczy w transformacji rynku ciepła i zapewnia bezpieczeństwo dostaw  dla ponad 100 tysięcy odbiorców, zaspakajając ok. 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia. System ciepłowniczy w Toruniu jest połączonym układem sieci ciepłowniczych i źródeł produkujących ciepło na jego potrzeby, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta. Ciepło, które ogrzewa mieszkańców Torunia pochodzi obecnie z trzech źródeł: kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, która dostarcza ponad 91% ciepła, ciepłowni geotermalnej, która pokrywa zapotrzebowanie ok. 8% ciepła i elektrociepłowni biogazowej należącej do MPO w Toruniu, która produkuje ciepło w ilości poniżej 1%.  Właśnie włączenie w październiku 2022 roku źródła geotermalnego, a więc kolejnego  odnawialnego źródła energii sprawiło, że PGE Toruń stał się przykładem udanej, zielonej transformacji. Warto podkreślić, że coraz większy udział OZE w produkcji energii cieplnej jest zgodny z kierunkiem zmian ujętym w regulacjach klimatycznych Unii Europejskiej. System ciepłowniczy w Toruniu, dzięki obecności źródeł OZE takich jak ciepłownia geotermalna i elektrociepłownia biogazowa już teraz spełnia wymogi UE określone na 2026 rok i może być dobrym przykładem dla systemów ciepłowniczych w innych miastach.  

Unia Europejska już od kilkunastu lat wyznacza kierunek zmian w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej. W nowelizacji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) są wymogi konieczne dla utrzymania przez  system ciepłowniczy statusu efektywnego energetycznie – mówi Robert Kowalski, prezes PGE Toruń. – Obecnie do utrzymania takiego statusu wystarcza kogeneracja gazowa. Jednak zgodnie z planami UE – już w perspektywie 2026 r. –  systemy ciepłownicze, w tym toruński, aby utrzymać ten status będą musiały wykazywać minimum 5% udziału ciepła z OZE. Ten udział procentowy będzie wzrastał w kolejnych dekadach, do min. 20% ciepła z OZE w 2035 r., aż do całkowitej bezemisyjności w 2050 r. – tłumaczy Robert Kowalski.

Dzięki wykorzystaniu źródeł geotermalnych oraz biogazowni już dziś PGE Toruń z nawiązką spełnia wymogi unijne, które mają być wprowadzone dopiero za cztery lata.

Dlaczego OZE?

Przyłączenie ciepłowni geotermalnej do sieci ciepłowniczej to także wymierne efekty ekonomiczne, gdyż już od pierwszego dnia PGE Toruń zmniejszyło zużycie paliwa potrzebnego do produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej. Poprawiła się również hydraulika sieci, z czym związane są mniejsze straty ciepła oraz jego dostawy z zachowaniem oczekiwanych regulacji klimatycznych. W pespektywie kilku lat wyraźną korzyścią będzie  zwiększenie potencjału przyłączeniowego zachodniej części Torunia.

Obserwując sytuację na światowych rynkach paliw wykorzystanie ciepła pochodzącego z ciepłowni geotermalnej do ogrzewania toruńskich budynków to modelowa dywersyfikacja źródeł ciepła, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w obecnym okresie jesienno-zimowym.

Przyszłością ciepłownictwa jest współpraca kogeneracji ze źródłami OZE, które są niezbędne do dalszego rozwoju systemu ciepłowniczego w Toruniu i innych miastach. Efektywny system ciepłowniczy powinien bowiem mieć możliwość stałej rozbudowy, realizacji nowych przyłączeń i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej. Toruń już dziś jest modelowym przykładem takich rozwiązań.