Skip to content

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Fundację Medium

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medium, z siedzibą w Złotorii, ul. 8 marca 28, 87-162 Złotoria.

Przedstawicielem ww. Fundacji jest Radosław Rzeszotek – Prezes Zarządu, dane kontaktowe: tel. 609 119 016 email: radekrzeszotek@gmail.com

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności urząd skarbowy, jak również osoby i podmioty przetwarzające dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego.

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tj. przesłania oferty oraz
w celach informacyjnych tj. przedstawienia informacji związanych bezpośrednio z działalnością Fundacji Medium. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, tj. do upływu okresu ewentualnego przedawnienia roszczeń cywilnych przysługujących administratorowi danych lub w stosunku do niego.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.