Samorząd województwa przeznaczył 17 mln zł na ochronę zabytków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego co roku przeznacza fundusze na restaurację i konserwację zabytków. Tegoroczne wsparcie było rekordowe, bo wyniosło aż 17 mln zł. Łącznie dofinansowanych zostanie 197 zadańNajwyższe przekazane w tym roku wsparcie wyniosło 300 tys. zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 17 mln zł przeznaczone zostanie głównie na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, a także w kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

 – Efekty naszego wieloletniego unikalnego w skali kraju programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem, zabiegają o dotacje. Potrzeby są wciąż duże, dlatego będziemy nadal konsekwentnie wspierać prace w zabytkach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Prace dofinansowane w tegorocznej edycji to m.in.:

  • roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim
  • prace konserwatorskie wieży bramnej – renowacja elewacji ceglanej i kamiennej Zamku Bierzgłowskiego (gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.)
  • remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Sicienku – etap VI
  • prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włókach

Program ochrony zabytków województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest już od 14 lat. W tym czasie udało się zakończyć ponad 2 tys. projektów za łączną kwotę 140 mln zł.