Kierunki medyczne w Studium Zdrowia CED– dobra perspektywa na przyszłość

Absolwenci szkół średnich stoją przed wyborem swojej dalszej edukacyjnej drogi. Nie każdy na tym etapie swojego życia jest zdecydowany, czym chciałby zajmować się zawodowo w przyszłości. Podejmując decyzję, która może być bardzo istotna w dalszym życiu, warto przeanalizować potrzeby współczesnego rynku pracy. Wspaniale, jeżeli uda się w życiu robić to, co się lubi. Najważniejsze jest jednak zdobycie takiego wykształcenia, które zagwarantuje nam stabilność finansową.

Z Barometru zawodów, opublikowanego na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach prognozy na najbliższe lata wynika, że osoby, które podejmą naukę w szkole medycznej- Studium Zdrowia CED od września 2023, nie powinny mieć w przyszłości problemów ze znalezieniem pracy. Analitycy rynku są przekonani, że bardzo poszukiwani przez pracodawców w najbliższych latach będą opiekunowie medyczni, technicy masażyści, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych. Nasza placówka w Toruniu kształci w tych zawodach od lat – mówi Teresa Synik, dyrektor SZ CED. Podobnie w oddziale w Brodnicy.

Chcemy, aby po ukończeniu naszych szkół życie absolwentów zmieniało się na lepsze, dlatego stale śledzimy wszystkie raporty dotyczące pożądanych zawodów zapewniających absolwentom stabilność życiową i zawodową – dodaje dyrektor

W Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu i Brodnicy trwa nabór do szkół policealnych. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. Każda osoba z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana) może bezpłatnie zdobyć nowy zawód lub się przekwalifikować.

Ze względu na bieżące potrzeby rynku pracy warto zainteresować się kierunkami medycznymi, takimi jak technik masażysta z elementami fizjoterapii, czy opiekun medyczny z elementami rehabilitacji.

W branży medycznej wciąż wzrasta zapotrzebowanie na masażystów. Masażysta to osoba wykonująca masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Masaż leczniczy jest świadczeniem zdrowotnym, dlatego zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej może być on wykonywany wyłącznie przez osoby, które wykonują zawód medyczny. Do takich zalicza się technik masażysta będący w ofercie szkół medycznych Centrum Edukacji Dorosłych. Nauka na tym kierunku trwa dwa lata i obejmuje elementy fizjoterapii. Zajęcia odbywają się w ramach szkoły policealnej w trybie stacjonarnym przez 3 dni w tygodniu, jednak plan zajęć skonstruowany jest tak, aby umożliwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową lub kształceniem na studiach. W trakcie nauki odbywają się zajęcia między innymi z teorii masażu, anatomii i fizjonomii, podstaw masażu, zdrowia publicznego, wybranych zagadnień klinicznych, prowadzony jest również kurs języka angielskiego zawodowego oraz języka migowego. Ponadto dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów wiemy, że najistotniejsze są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Słuchacze naszych szkół odbywają je w najlepszych placówkach medycznych.

Kolejnym kierunkiem medycznym w ofercie szkół CED jest opiekun medyczny. Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wzrasta zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Jeśli czujesz, że twoim powołaniem jest niesienie pomocy chorym i wymagającym opieki, wybór tego zawodu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób niesie pomoc osobie chorej i niesamodzielnej. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu.

Zawodem opiekuna medycznego warto zainteresować się choćby z tego względu, że daje szerokie możliwości zatrudnienia. Może on pracować w różnego rodzaju placówkach medycznych, tj. szpitalach, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także domach pomocy społecznej, fundacjach wspierających chorych i potrzebujących i prywatnych klinikach. Może też świadczyć swoje usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w jego domu.

Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września 2021 roku długość nauki na tym kierunku to 1,5 roku (trzy semestry.

Warto zauważyć, że w ramach zmian w kształceniu opiekun medyczny zyska wiele nowych uprawnień. Osoba posiadająca ten tytuł będzie mogła pobierać krew w oddziale szpitalnym, pracować w punktach pobrań (to zwiększy liczbę miejsc zatrudnienia i pozwoli uzyskać lepsze wynagrodzenie), czy też podać insulinę pacjentom lub prowadzić rehabilitację za pomocą ćwiczeń.

W 2022 roku wzrosły wynagrodzenia  opiekunów medycznych oraz masażystów. Od 1 lipca 2023 minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego pracującego w ochronie zdrowia wynosi – 5 458 złotych.

Jest to bardzo dobra opcja dla maturzystów, którzy myślą o studiach medycznych a wyniki z matury nie pozwalają kontynuować nauki na wybranym kierunku studiów.

Z doświadczenia wiemy, że jest to dobry sposób na „zdobycie zawodu”, który po dostaniu się na wymarzone studia pozwoli na pracę w instytucjach, ośrodkach medycznych, wykonywaniu i poznawaniu przyszłego zawodu lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki „od podszewki”.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż na wszystkich kierunkach minimum 60 % zajęć, to zajęcia praktyczne, których realizacja ułatwia np. dalszą edukację na kierunkach medycznych na które zapotrzebowanie w/g podpisanego ponad podziałami “Paktu dla zdrowia 2030“będzie cały czas bardzo wysokie w całej Europie, co niewątpliwie daje ogromne możliwości stabilnego i dobrze opłacanego zatrudnienia.

Zdobycie zawodu technika masażysty lub opiekuna medycznego to nie tylko szansa pomocy drugiej osobie, czy znalezienia pracy w konkretnej placówce. Założenie własnej działalności pozwoli świadczyć komercyjne usługi zarówno pielęgnacyjno-opiekuńcze, jak też masażu i fizjoterapii w sektorze prywatnym.

Nauka na każdym z tych kierunków kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu wydawany w języku angielskim.

Kierunki medyczne w naszej szkole świetnie się uzupełniają i pozwalają kształcić się zarówno na poziomie technika jak i studiów wyższych. Stwarza to możliwości szybszego wejścia w życie zawodowe, wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na kierunku technik masażysta, czy też opiekuna medycznego a także zabezpieczenia środków finansowych między innymi na własne potrzeby oraz na dalszą edukację.

Dysponujemy bardzo dobrze przygotowanymi pracowniami i jesteśmy na czasie z nowinkami medycznymi, które ułatwiają pracę przyszłym masażystom i opiekunom, a nasza Kadra dydaktyczna, to praktycy, którzy wciąż poszerzają swoją wiedzę o nowości w dziedzinie medycyny i opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jesteśmy przekonani, że zawody medyczne to zawody przyszłości – mówi Teresa Synik, prowadząca szkoły Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu i  Brodnicy Fakt, że już niedługo seniorzy będą stanowili ponad 30% społeczeństwa, a Polska będzie jednym z najstarszych europejskich społeczeństw, nie pozostawia wątpliwości, co do zapotrzebowania na pracowników

w sektorze opieki i rehabilitacji.

Kształcenie w szkołach Centrum Edukacji Dorosłych jest potwierdzone 26-letnim doświadczeniem, bezpłatne i dostępne dla każdego.

Jesteś osobą cierpliwą, empatyczną, chętną do niesienia pomocy innym? Chcesz rozpocząć naukę wykorzystując swoje atuty? Może studiujesz na studiach dziennych lub wybierasz się na studia, lecz obawiasz się o zabezpieczenie finansowe podczas nauki?

Skontaktuj się z pracownikiem, który przedstawi Ci szczegółową ofertę, zapozna z przykładowym planem zajęć, realizowanymi przedmiotami, a nawet pokaże sale dydaktyczne oraz pomoże także przy zapisie na wybrany kierunek.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie www.ced.edu.pl, gdzie można znaleźć informacje o pozostałych kierunkach odpowiadających być może na Państwa zainteresowania dzwoniąc pod  numer (siedziba CED) tel. (56) 659 66 86 lub CED w Brodnicy: tel. 607 525 956

Myślisz – nowoczesna szkoła

Mówisz – Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu i Brodnicy