Jest absolutorium dla wójta Krasickiego

Wszyscy radni biorący udział 29 czerwca w 38. w tej kadencji sesji Rady Gminy Czernikowo udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Tomaszowi Krasickiemu.

Najpierw wójt przedstawił zgromadzonym na posiedzeniu raport o stanie gminy za zeszły rok.

REKLAMA

Pojawiają się nowe domy, budynki mieszkalne, a liczba mieszkańców spada. Nie jest to związane z ujemnym przyrostem, ale tym, że nie wszyscy zgłaszają się u nas w ewidencji mieszkańców – powiedział Krasicki, zaznaczając, że prowadzone są działania, by ten stan zmienić i by nie traktowano Czernikowa tylko jako „sypialni”.

Podczas sesji zostało również zaprezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie wójta i przedłożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do wykonania budżetu. Uchwała o udzieleniu wotum zaufania, a następnie uchwała o udzieleniu wójtowi absolutorium zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.